İmplant yapılacak olan hastanın tedavi sürecinin başlaması adına dental tomografi sonrasında elde edilen görüntüler ciddi önem taşır. Öngörülemeyen kemik kalınlıkları, üst-üste binmiş yapılar, lezyon veya kistler üç boyutlu tomografi ile doğru bir şekilde görüntülenebilir. Bu görüntüler ışığında gerekli kemik ölçümleri, hangi bölgeye implant tedavisi uygulanacağı implantın büyüklüğü gibi tespitler gerçekleştirilir. Tomografik görüntü cihazları ile gerekli bilgi elde edildikten sonra ise hastanın protezleri çok daha doğru ve sağlıklı bir biçimde planlanmış olur.

Tomografik görüntüleme ile implant konumu, sayısı ve adedinin tespit edilmesinin yanı sıra kemik yoğunluğu ölçümü de yapılarak kemik kalitesinin bu tedaviye uygun olup olmadığı belirlenir. Örneğin; alt çenede implant uygulanacaksa önce kemiğin genel yoğunluğuna bakılır. Ardından kemik kretinden mandibular sinire olan mesafe ne kadar, kemik kalınlığı yeterli mi, hangi boy implant uygun gibi tespitler yapılır.  Böylece daha en baştan tedavi sürecinin daha hızlı ve başarılı ilerlemesi sağlanır. Diş hekimleri ve hastalar için, teşhis ve planlamanın yerinde ve doğru olması büyük bir önem arz etmektedir.